Latviski / English

Trīsstāvu mūra nams ar diviem mansarda stāviem celts 1795. gadā. Precīzas ziņas par projekta autoru nav saglabājušās. Analizējot gan plānojumu, gan fasādes kompozīcijas un detaļu īpatnības, par ēkas arhitektu tiek uzskatīts Rīgas birģeru klasicisma meistars Kristofs Hāberlands.

Vairāk…

Galerija / Novietne
Dzīvokļa izbūve divos mansarda stāvos

Rīga, Pils iela 6

Arhitekti: Zaiga Gaile, Zane Dzintara, Ingmārs Atavs, 

Ineta Solzemniece-Saleniece, Agnese Sirmā

Pasūtītājs: SIA „New House”

Projekts: 2010

Būvniecība: 2010

Platība: 254 m2