Latviski / English

Jaunā teātra grunts aptver vairākas celtnes: 1901. gadā pēc E. Trompovska projekta celto historisma stila ēku, arhitektūras pieminekli, bijušo Rīgas Latviešu amatnieku biedrības namu; bijušo fabrikas ēku kompleksu, kas sastāv no divām kultūrvēsturiski vērtīgām celtnēm: vara kaltuves, celtas pēc J. F. Baumaņa projekta 1883. gadā, kur pēdējos gados atrodas restorāns ar terasi, un ķeta lietuves, celtas pēc K. Felsko projekta 1889. gadā, kur izvietota dekorāciju noliktava un darbnīcas. Šīs ēkas ir daudzkārt pārbūvētas un mainījušas funkcijas. Tas nemazina to vērtību, jo arhitektūras veidols un raksturs ir saglabājies. Kvartālā ir divi pagalmi, no kuriem pirmajam ir piekļuve no Lāčplēša ielas caur tuneli, otrajam no Ģertrūdes ielas pa servitūta ceļu. Pagalmus aptver apkārtējo namu ugunsmūri, tomēr laukumi ir labi izgaismoti un klusi, atšķirībā no Lāčplēša ielas, kas no patīkamas bruģētas ielas ir pārvērtusies par trokšņainu, putekļainu transporta maģistrāli. Ielas celtnei izmaiņas veiktas 1931. gadā, kad ieviesti fasādes paaugstinājumi zāles skatuves un balkona izveidošanai.  

Vairāk…

Galerija / Novietne

JRT ēku kompleksa rekonstrukcijas konkursa projekts

Rīga, Lāčplēša iela 25

Arhitekti: Zaiga Gaile, Dāvis Gasuls, Ingmārs Atavs, Māris Alsiņš

Piedalās: Zane Dzintara, Kristīne Riba, Maija Putniņa-Gaile, Atis Sirmais, Sintija Norberte, Monika Kļaviņa, Anna Heinrihsone, Louis Janssen, Uldis Pelīte, Armands Ābele

Projekts: 2013