Latviski / English

Vēsturiski bijušās metālapstrādes rūpnīcas teritorijas apbūve ir veidojusies pakāpeniski 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Jau kopš pirmā uzceltā ražošanas korpusa 1896. gadā rūpnīcas projektu ir virzījis arhitekts Karls Johans Felsko, Rīgas pilsētas arhitekta Johana Daniela Felsko dēls. Savu skaidro struktūru ar lineāru ražošanas ēku apjomu kārtojumu paralēlās rindās ar galiem pret Kalnciema ielu, tā ir saglabājusi līdz divdesmitā gadsimta trīsdesmitajiem gadiem. Vēlāk četri pagalmi starp garajiem ražošanas apjomiem ir daļēji aizbūvēti.

 

Galvenā projekta ideja ir saglabāt arhitekta Karla Johana Felsko projektēto Kalnciema ielas industriālā kvartāla apbūves struktūru. Skaidrā un loģiskā pilsētbūvnieciskā kompozīcija valdzina ar mērogu un ritmu, un patīkami ierakstās Kalnciema ielas apbūves kontekstā ar koka māju rindu abās pusēs senajam Kalnciema ceļam.

Vairāk…

Galerija / Novietne

Slēgts arhitektūras un pilsētbūvniecības metu konkurss

Projekta autori: Zaigas Gailes birojs, arhitekti Zaiga Gaile, Dāvis Gasuls, Maija Putniņa-Gaile, 

studente Sintija Norberte

Partneris: Dānijas birojs Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter, arhitekts Noah Boe-Whitehorn, 

studente Gunita Hjortenberg

2015. gada marts