top of page
titulbilde.jpg

Biroja darbības mērķis – vēsturiskas celtnes vai ansambļa atjaunošanas un pārbūves procesā saglabāt tā raksturīgo, savdabīgo tēlu un uzslāņot tam šodienas iemītnieka funkciju. Veiksmīgs savienojums nodrošina būves dzīves nepārtrauktību un ilglaicību. Pārbūves rezultāts ir jauna arhitektūras kvalitāte. Priekšplāna semantika un aizmugures plāna funkcionālisms – ar šādu jēdzienu savienojumu žurnāls „Domus” (1999. Nr.1) mēģina definēt jaunā gadu tūkstoša būvju rekonstrukcijas veidu - pievienoto stilu. Vācijā to mēģina definēt kā būvēšanu uz pagātnes. 

 

Rekonstrukcijas procesa stadijas:

1. vecās ēkas vēsturiskā izpēte, analīze un tēla definīcija;

2. jaunās funkcijas analīze;

3. vecā un jaunā savienojums, balansējot uz plastiskās ķirurģijas naža asmens arhitekta intuīcijas robežās.

Arhitekte Zaiga Gaile

bottom of page