top of page

INTERNACIONĀLĀ SKOLA

Rekonstrukcija un piebūves projekts Rīga, Ķīpsala, Zvejnieku iela 12 Arhitekti: Zaiga Gaile, Liene Griezīte, Andra Šmite, Ingmārs Atavs Pasūtītājs: SIA „Ziemeļzunds” Esošās ēkas platība 548 m2 Projektētās piebūves platība 1755 m2 Skolas projekta pirmā stadija tika izstrādāta un nodota ekspluatācijā 2001.gada septembrī. Tās ietvaros 30. gados celtā karkasa koka konstrukciju apmestā divstāvu dzīvojamā ēka ar pagrabu tika piemērota Internacionālās pirmsskolas prasībām. Skolas pirmās kārtas programma 7 mācību telpām ar palīgtelpām lieliski iekļāvās bijušās dzīvojamās ēkas plānojuma struktūrā. Divu gadu laikā Internacionālā sākumskola veiksmīgi attīstījās un skolas telpas kļuva par šauru. Jaunā programma pieprasīja paplašināt bērnu vecuma spektru no sākotnējās pirmsskolas bērnu iestādes līdz pamatskolai ar palielinātu mācību telpu skaitu par 6 klases telpām. Programma paredzēja arī ēdamtelpu, bibliotēku, gleznošanas, valodas un informātikas studijas, sporta zāli ar ģērbtuvēm. Pēc kopējās platības vecā skolas daļa pilnībā atbilst bērnudārza vajadzībām, un tā to arī bija paredzēts saglabāt projektā. Divi jaunie skolas apjomi novietoti brīvajā gruntsgabala daļā vecās mājas aizmugurē un uzvērti uz garenvirziena savienojošas ass. Skolas klašu un studiju divstāvu būvķermenis ar puspagraba stāvu novietots ass garenvirzienā, aiz tā kārtojas trešais- sporta zāles apjoms. Veidojas trīs celtņu mierīga lineāra silueta kompozīcija. Atsevišķās skolas daļas savieno vienstāva stikloti kakliņi- koridori. Vecās mājas apjoms ir vienlīdzīgs sporta zāles apjomam, un tie ir kompozīcijas noslēdzošie gali. Vidējais centrālais skolas daļas ķermenis ir ar centrālo vidus halli trīs stāvos, kurā novietotas kāpnēm. Klases telpas novietotas tām abās pusēs ar atvērtām stiklotām sienām pret dārza telpu uz ziemeļiem un dienvidiem. Skolas trīsstāvu atrijam ir virsgaisma jumta korē. Skolas jaunā piebūve tiek definēta kā modernas funkcionālās koka arhitektūras papildinājums, kas tomēr nepārprotami ciena un atkārto vecās oriģinālās ēkas siluetu. Piebūves apjoms mēģina operēt ar tradicionāliem materiāliem - koku un stiklu - šodienas domāšanas izpratnē, un tas saistīts ar esošo apjomu un situāciju. Skolas apjomus vainago mierīgi lēzeni divslīpju jumti, stikloto plakņu kārtojumi fasādēs arī savā ziņā atkārto oriģināli dotās ēkas logu un sienas plakņu ritmu, dalījumu, kas autoriem bija atslēga jauno apjomu meklējumiem.

Kopējā platība 535, 6m²

bottom of page