top of page

KALNCIEMA IELA

Koka apbūves renovācijas priekšlikums kvartālā starp Melnsila un Slokas ielām Arhitekti: Zaiga Gaile, Pēteris Blūms Kalnciema iela ir galvenā satiksmes maģistrāle Pārdaugavā, kas savieno lidostu „Rīga” un Jūrmalu ar pilsētas centru. Abās pusēs posmā starp dzelzceļa tiltu un Slokas ielu ir klasicisma stila koka māju rindas, kas veido pilsētbūvnieciski un stilistiski vienotu Eiropas šodienas kontekstā unikāli saglabājušos ansambli. Koka ēku atjaunošanas projektu Rīgas domei 2002. gadā ierosināja nevalstiskā organizācija „Latvia Nostra”. Tas paredzēja pievērst plašas sabiedrības uzmanību Rīgas koka arhitektūras unikālajām vērtībām, kuru rekonstrukcijas un sakopšanas rezultāts tiktu demonstrēts caur konkrēta ansambļa piemēru un piedāvāt Rīgas domei atjaunot un sakopt koka arhitektūras ansambli, kopīgi veidot Rīgas vizītkarti. Lai arī vairums ēku, vizuāli vērtējot, izskatījās noplukušas, fasādes krāsa izbalējusi, aplupusi, apsekojot ēkas, tika konstatēts, ka konstrukcijas zem krāsu kārtām ir labi saglabājušās un ēkas ir veiksmīgi restaurējamas. Fasādēs ir saglabājušās oriģinālās detaļas, kā dzegas, apmales, jumtiņi, balkoni, terases, erkeri, verandas, margas, dekoratīvās frīžu joslas, kuru trūkstošos fragmentus iespējams rekonstruēt, izgatavojot jaunus pēc esošā analoga. Visās ēkās saglabājušies vairumā oriģinālie oderlogi, oriģinālās parādes divviru pildiņu durvis uz kāpņu telpām no ielas, daudzviet ar oriģināliem metāla kalumiem. Projekta realizācija tika sākta 2006. gadā, kad Rīga gatavojās NATO samitam. Projekta īstenošanai tika izveidots publiskas privātās partnerības sadarbības modelis, kuru veidoja Rīgas dome, Kultūras ministrija, Aizsardzības ministrija, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un biedrība „Latvia Nostra”. 2006. gadā ansamblim tika piešķirts valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā pieminekļa statuss. Nozīmīga Kalnciema ielas ansambļa daļa ir brāļu Dambergu izveidotā komūna ar atjaunotām 6 koka celtnēm.

Restaurācija: Māris Līdaka

bottom of page