top of page

MAZAIS BALASTA DAMBIS 4

Apbūves gabals, Mazajā Balasta dambī 4, ir vairākas reizes mainījis robežas, kur tagad uz tā atrodas divas vecas guļbaļķu celtnes. Mazā māja (bez adreses) gruntsgabalam pievienota 2017. gadā. Visa bruģētā iela ir sens apbūves ansamblis: nelielās zvejnieku mājas ir sabūvētas rindā gar ielas kreiso pusi un ansambli noslēdz Žaņa Lipkes dzīvojamā māja un Memoriāla melnā celtne. Dzīvojamā māja ir pārbūvēta 2005. gadā, to veicis tās īpašnieks Ivars Spura pašu spēkiem, arhitekts Ivars Rudzītis, sertifikāts Nr. 10-0084. Vecais guļbaļķu apjoms ir aplikts ar koka karkasu no ārpuses un tā aizmugurē uz dārza pusi ir piebūvēts jauns apjoms koka karkasā. Jaunais apjoms ir pārsegts ar slīpu jumta pacēlumu no esošā apjoma kores, padarot mājas siluetu asimetrisku. Tādā veidā Mazā Balasta dambja ielas ansamblī ir parādījusies māja, kas nepatīkami izjauc ielas apbūves harmoniju. Otrā mājas galā pret nākotnes Drosmes māju celtnes gals atrodas uz robežas ar asimetrisku ugunsmūri. Domājot par ielas apbūves harmoniju, arī šis ugunsmūris pret Drosmes māju būtu koriģējams. Mājas jumtā pret ielu ir izbūvēti virsgaismas logi, tas iesegts ar kārniņu formas skārda jumtu. Pēc siltināšanas mājas logi ir iebūvēti sienas nišās. Visi vēsturiskie logi ir nomainīti ar jauniem plastmasas pakešu logiem, nav saglabājušās nekādas vēsturiskās detaļas, kā durvis, jumta dzegu profili un fasādes apšuvuma profilētie dēļi. Otra guļbaļķu celtne ir saglabājusies salīdzinoši autentiska savā apjomā. Arī šī guļbaļķu celtne arī siltināta un apšūta ar dēļiem, ielikti jauni plastmasas logi pret ielu un mājas galā ir piebūvēts ugunsmūris pret kaimiņa grunti. Mājas otrs gals pirmajā stāvā ir apmests, bet bēniņu stāva dēļu apšuvuma gals nav mainīts. Aiz mājas saglabājies ieejas priekšnams, kas arī siltināts. Celtnei ir saglabājies viļņotā šīfera jumts un zem tā oriģinālā jumta koka konstrukcija.. Iespaids, ka nelielā celtne, kura iegādāta vēlāk, ir saposta pret ielu. Rezultātā divas guļbaļķu celtnes uz vienas grunts veido interesantu ansambli. Grunts dārza daļā atrodas šķūnis, kuru paredzēts nojaukt. Abās mājās ieejas risinātas no aizmugures. Starp abām celtnēm atrodas iebraucamais pagalms ar betona bruģa stāvlaukumu mašīnai. Ieejas gājēju vārtiņi un iebraucamie vārti novietoti starp abām celtnēm, teritoriju no ielas apņem vertikālu dēļu žogs, no pārējām pusēm –metāla drātu pinuma žogi. Pārbūves mērķis ir sakārtot Ķīpsalas vēsturisko guļbaļķu māju ansambli Mazajā Balasta dambī, kas deformēts ar asimetrisku jumta izbūvi un noplicinātām tradicionālās koka arhitektūras detaļām. Izanalizējot sarežģīto pārbūves projektu no 2005. gada, kur esošais guļbaļķu apjoms iebūvēts koka karkasā un tā aizmugurē veikta piebūve ar asimetrisku jumtu, sliecamies māju nojaukt un nemocīties ar esošā apjoma rekonstrukciju. Māju nojaucot, zem tās var izbūvēt pagrabu, kas ierobežotajā grunts un mājas apjomā nepieciešams tehnisko un saimniecības telpu novietošanai. Mājas kori ir nepieciešams pacelt par 50cm, jo esošajā situācijā asimetriskajā izbūvē griestu augstums ir 1.8m pie ārsienas. No jauna uzceltajā mājā plānots izmantot demontētās iebūvētās guļbaļķu konstrukcijas mājas fasādes apdarei. Visus plastmasas logus paredzēts nomainīt ar tradicionāliem koka logiem ar slēģiem. Jumtu iesegt ar cinkoto skārdu, atjaunot tradicionālās fasādes koka apdares detaļas.

Arhitekti : Zaiga Gaile, Rūdolfs Leja
Pasūtītājs : privātpersona
Projekta norises laiks : no 2022. gada

bottom of page