top of page

PŪRCIEMS

Pūrciems ir tradicionāls Kurzemes zvejnieku ciems ar nelielu koka māju apbūves struktūru. Zvejnieku sētas ainaviski kārtojas gar jūras piekrasti aiz kāpu joslas, ciemam cauri vijas līkumots zemes ceļš. „Skroderu” sēta novietota tieši aiz otrā kāpu vaļņa, un caur priežu un jauktu koku audzēm aiz kāpu ieplakas paveras skats uz jūru. Piebraucamais ceļš uz sētu atrodas grunts aizmugurē. Jaunā apbūve sastāv no diviem lineāriem apjomiem – dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas. Dzīvojamā māja novietota pļaviņā paralēli jūras krasta līnijai. Saimniecības ēka novietota gar gruntsgabala ziemeļu robežu. Sprauga starp abu ēku galiem sakrīt ar atvērumu pret jūras perspektīvu. Abas ēkas veido ansambli, kura arhitektūrai ir viena valoda – ļoti vienkārši taisnstūra apjomi koka karkasa konstrukcijās ar vertikāli liktu dēļu apšuvumu. Abām ēkām ir vienslīpa jumti, kas krīt uz pagalma telpu, veidojot maigu nogāzi, pāreju no augstajām koku sienām uz silto un vēju aizsargāto sētu ar augļu dārzu. Jumti iesegti ar apses koka lubiņām. Abas ēkas ir sudrabaini pelēkas, līdzīgi kā vecās zvejnieku mājas un šķūņi apkārtnē. Projekta galvenā ideja - dzīvojamā māja aiz kāpas ir novietota uz koka redeļu platformas, kas pacelta uz betona pāļiem. Mājas apjoms ir atrauts no esošā zemes līmeņa ar mērķi redzēt jūru no mājas pamatstāva pāri stāvās kāpas pauguram. No visām telpām mājā pa vertikālajām logu ailām ir redzama jūra, kaut caur koku stumbriem un lapotnēm vasarā, tās klātbūtne ir visur, un šī sajūta projektu caurstrāvo. Koka deka plātne apņem celtnes apjomu no visām pusēm. Māja ir atrauta no ieplakas, kā uz lidojoša tepiķa uzlikta, un tas rada koka ēkai kāpās viegluma sajūtu. Pagalma ieejas pusē un ēkas ziemeļu galā platformas malās nedaudz piebērta grunts, veidojot lēzenu nogāzi, pa kuru uzkāpj uz terases.

Rojas pagasts, Pūrciems, „Skroderi”, Talsu rajons

Arhitekti: Zaiga Gaile, Ineta Solzemniece-Saleniece
Pasūtītājs: Privātpersona

Projekts: 2009
Būvniecība: 2010 - 2011
Zemes gabala platība: 3600 m2
Dzīvojamās ēkas kopējā platība: 404 m2, tai skaitā deki un terases: 204 m2.
Saimniecības ēkas kopējā platība: 109 m2, tai skaitā terase: 16 m2.

bottom of page